100 lat Niepodległej i miejsca pamięci narodowej w Kraśniku

W dniu 20 listopada 2018 roku uczniowie klasy III Technikum ZDZ w Lublinie Filia w Kraśniku w ramach projektu „ZDZ – szkoła nowych możliwości” odwiedzili miejsca pamięci narodowej znajdujące się na terenie Kraśnika. Uczniowie zapalili znicze na mogiłach ofiar drugiej wojny światowej,  położone na cmentarzu parafialnym w Kraśniku. Następnie grupa uczniów udała się w kierunku kościoła WNMP w Kraśniku. Na placu przed kościołem znajdują się pomniki wzniesione dla upamiętnienia ofiar wydarzeń historycznych związanych z działaniami wojennymi toczącymi się w okolicach Kraśnika. Są to: pomnik poświęcony ofiarom powstania styczniowego, pomnik ku pamięci poległym i pomordowanym mieszkańcom powiatu kraśnickiego przez najeźdźców hitlerowskich i sowieckich w latach 1939-1945, oraz pomnik ku pamięci żołnierzy 24 pułku Ułanów im. S. Żółkiewskiego poległym na polu chwały o wolność ojczyzny na pobojowiskach Polski, Francji, Belgii i Niemiec w latach 1939-1945.

Dla uczczenia 100 rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę, uczniowie wraz ze swoim opiekunem zapalili znicz przed pomnikiem Józefa Piłsudskiego.