Od 19 października 2020 r w całym kraju zaczynają obowiązywań nowe zasady bezpieczeństwa związane z walką z COVID – 19.

Zgodnie z zaleceniami nasza szkoła od poniedziałku, przechodzi na nauczanie hybrydowe.

Klasy: III Technikum, IV Technikum oraz III Branżowa po gimnazjum będą odbywać zajęcia w trybie stacjonarnym w szkole.
Klasy uczące się stacjonarnie – przychodzą do szkoły tak, jak dotychczas. Stacjonarnie odbywać się będą też zajęcia praktyczne we wszystkich klasach technikum oraz szkoły branżowej.

Klasy pierwsze i drugie pracują zdalnie.
Klasy uczące się zdalnie uczą się według planu lekcji w formie, którą ustali nauczyciel. Lekcje będę realizowane za pośrednictwem narzędzi MS Teams.

Wszystkie lekcje odbywają się zgodnie z obowiązującym planem lekcji, nastąpi jedynie niewielka korekta w przydziale sal lekcyjnych.

Dalsze decyzje dotyczące nauczania hybrydowego, będą przekazywane przez dziennik elektroniczny i stronę internetową szkoły.