Odnosząc się do obostrzeń wprowadzonych przez Prezesa Rady Ministrów informuję, że:

1. W okresie od 26.10.2020 do 08.11.2020 wszystkie zajęcia odbywają się w formie zdalnej, zgodnie z obowiązującym planem zajęć za pomocą aplikacji Teams.

2. W okresie od 24 października do 8 listopada br. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19.

3. Należy śledzić informacje zamieszczane na stronie Szkoły, w dzienniku elektronicznym UONET+ oraz za pomocą wiadomości wysyłanych przez platformę Teams.