Matura 2020

Szczegółowe informacje na stronie MEN ZOBACZ

Zgodnie z ogłoszonym harmonogramem  egzaminy maturalne rozpoczną się 8 czerwca. W tym roku nie będzie ustnych egzaminów maturalnych. 

Harmonogram egzaminów Zobacz

Matura 2020 ma zostać przeprowadzona z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. 

Continue reading

Komunikat

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną w naszym kraju, w celu zmniejszenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 zwracamy się z prośbą o załatwianie wszelkich spraw telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Sekretariat oraz Centrum Kształcenia pełnią dyżury telefoniczne i e-mailowe.

e-mail: szkola@zdz.krasnik.pl

tel. 81 825 26 40

e-mail: ck@zdz.krasnik.pl

tel. 81 825 24 75 w. 21

Dzień Flagi RP i Święto Narodowe 3 Maja

Obchodzony 2 maja Dzień Flagi RP ustanowiono w 2004 roku; dzień ten jest też świętem Polonii i Polaków za granicą. Historycznie polskie barwy narodowe wywodzą się z barw herbu Królestwa Polskiego i herbu Wielkiego Księstwa Litewskiego. W symbolice polskiej flagi biel pochodzi od bieli orła, będącego godłem Polski i bieli Pogoni – rycerza galopującego na koniu – godła Litwy. Oba godła znajdują się na czerwonych tłach tarcz herbowych. Na naszej fladze biel znalazła się u góry, ponieważ w polskiej heraldyce ważniejszy jest kolor godła niż tła.

Continue reading

Informacja

Praktyki zawodowe.

Termin odbywania praktyk zawodowych uczniów Technikum, które miały się odbywać w maju b.r. został wydłużony do końca roku szkolnego 2019/2020 lub jeśli to nie będzie możliwe praktyki te zostaną przeniesione na kolejny rok szkolny.

Rekrutacja. Rekrutacja do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych zostanie przeprowadzona w innych terminach niż te które dotąd określono. Na dzień dzisiejszy tych terminów nie podano. Zapoznając się z procedurami rekrutacji prosimy nie sugerować się zawartymi tam terminami gdyż były one opracowane przed epidemią .

Informacja

Do 26 kwietnia br. przedłużona została przerwa
w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty – to przepis ujęty w podpisanym 9 kwietnia br. rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej.
Nauka do 26 kwietnia odbywa się w sposób zdalny .

W dniu 10 kwietnia b.r. Minister Edukacji Narodowej wydał rozporządzenie zmieniające organizację pracy szkół, terminy przeprowadzenia egzaminów oraz rekrutacji do szkół .
W przypadku uzyskania informacji o nowych terminach egzaminów i rekrutacji niezwłocznie przekażemy to do Państwa wiadomości. Oczywiście jest to zależne od rozwoju sytuacji epidemiologicznej w naszym kraju.