COVID-19

Praca szkoły w reżimie sanitarnym

————————————————————————————————————-

Wytyczne MEN, MZ i GIS
dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek  
od 1 września 2020 r.

————————————————————————————————————-