Dyrekcja

Dyrektor Oddziału Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kraśniku

mgr inż. Ireneusz Jarmuł

Dyrektor Szkół  Zakładu Doskonalenia Zawodowego  w Kraśniku

 mgr inż. Ireneusz Jarmuł