Informacja

Do 26 kwietnia br. przedłużona została przerwa
w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty – to przepis ujęty w podpisanym 9 kwietnia br. rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej.
Nauka do 26 kwietnia odbywa się w sposób zdalny .

W dniu 10 kwietnia b.r. Minister Edukacji Narodowej wydał rozporządzenie zmieniające organizację pracy szkół, terminy przeprowadzenia egzaminów oraz rekrutacji do szkół .
W przypadku uzyskania informacji o nowych terminach egzaminów i rekrutacji niezwłocznie przekażemy to do Państwa wiadomości. Oczywiście jest to zależne od rozwoju sytuacji epidemiologicznej w naszym kraju.