Informacja

Praktyki zawodowe.

Termin odbywania praktyk zawodowych uczniów Technikum, które miały się odbywać w maju b.r. został wydłużony do końca roku szkolnego 2019/2020 lub jeśli to nie będzie możliwe praktyki te zostaną przeniesione na kolejny rok szkolny.

Rekrutacja. Rekrutacja do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych zostanie przeprowadzona w innych terminach niż te które dotąd określono. Na dzień dzisiejszy tych terminów nie podano. Zapoznając się z procedurami rekrutacji prosimy nie sugerować się zawartymi tam terminami gdyż były one opracowane przed epidemią .