Informacje dla maturzystów.

    Maturzysto!!! Przypominamy!

Harmonogram egzaminów maturalnych – maj 2019

Część pisemna:

Data Przedmiot sala Godzina rozpoczęcia Czas trwania
6 maja 2019 r.

(poniedziałek)

Język polski – poziom podstawowy

„Nowa i Stara” matura.

107 9.00 170 min.
7 maja 2019 r.

( wtorek)

Matematyka – poziom podstawowy

„ Nowa i Stara” matura.

107 9.00 170 min.
8 maja 2019 r.

( środa)

Język angielski.- poziom podstawowy

Nowa” matura

110 9.00 120 min.
8 maja 2019 r.

( środa)

Język angielski – poziom podstawowy

Stara” matura

211 9.00 120 min
8 maja 2019 r.

( środa)

Język angielski

poziom rozszerzony

110 14.00 150 min
15 maja 2019 r, Geografia – poziom rozszerzony 110 9.00 180 min.
16 maja 2019 r.

( czwartek)

Język rosyjski 110 9.00 120 min.

Etap ustny:

14 maja 2019 r.( wtorek) – JĘZYK ANGIELSKI –   czas trwania 12.00- 13.30.

18 maja 2019 r. ( sobota) – JĘZYK POLSKI – czas trwania 9.00- 11.25.

Przypominamy o pomocach na egzaminy maturalne:

Każdy zdający powinien mieć na egzaminie z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem)przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi).Rysunki –jeżeli trzeba je wykonać –zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

Matematyka – linijka, cyrkiel, kalkulator prosty  ( obowiązkowo uczeń ); wzory matematyczne ( szkoła)

Geografia – linijka, kalkulator prosty ( obowiązkowo zdający); lupa ( fakultatywnie )

Kalkulator prosty –jest to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

Język polski – Słownik ortograficzny i słownik poprawnej polszczyzny  ( obowiązkowo szkoła)