Instrukcje dotyczące naboru do pierwszych klas Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia

Informujemy, że w naszej szkole prowadzony jest nabór elektroniczny jak i tradycyjny.  Aby wam ułatwić rejestrację elektroniczną umieszczamy instrukcje w poniższych linkach.

Instrukcja dla uczniów, którzy uczą się w gimnazjach które nie przekazują danych do systemu rekrutacji elektronicznej

Instrukcja dla uczniów, którzy uczą się w gimnazjach które przekazują dane do systemu rekrutacji elektronicznej