Kadra Nauczycielska

Język polski mgr Agnieszka Zając
Język rosyjski mgr Magdalena Kudła
Język angielski mgr Elżbieta Olszówka
Matematyka mgr Anna Sadowska
mgr Dorota Jarmuł
Historia mgr Małgorzata Flasińska
Wiedza o społeczeństwie mgr Małgorzata Flasińska
Podstawy przedsiębiorczości mgr Magdalena Kudła
Edukacja dla bezpieczeństwa mgr Jerzy Dzikowski
Informatyka mgr Grzegorz Kozik
Chemia mgr Joanna Rak
Wiedza o kulturze mgr Agnieszka Zając
Fizyka mgr Dorota Jarmuł
Geografia mgr Iwona Nowak
Wychowanie fizyczne mgr Katarzyna Górczyńska-Machul
mgr inż. Ireneusz Jarmuł
Biologia mgr Joanna Rak
Religia mgr Jarosław Bryndza
Przedmioty zawodowe mgr inż. Anna Trancygier
mgr inż. Małgorzata Czachór
mgr inż. Katarzyna Woś
mgr Magdalena Kudła
mgr Joanna Rak
mgr Paulina Zapalska
mgr inż. Piotr Suchora
Zajęcia praktyczne mgr Joanna Rak
pani Sylwia Gawron
pani Agnieszka Szymańska
mgr inż. Małgorzata Czachór
Biblioteka mgr Małgorzata Flasińska