Kadra Nauczycielska

Język polski mgr Agnieszka Zając
Język rosyjski mgr Magdalena Kudła
Język angielski mgr Elżbieta Olszówka
mgr Paulina Zapalska
mgr Magdalena Woch
Matematyka mgr Anna Sadowska
mgr Dorota Jarmuł
Historia mgr Małgorzata Flasińska
Wiedza o społeczeństwie mgr Małgorzata Flasińska
Podstawy przedsiębiorczości mgr Magdalena Kudła
Edukacja dla bezpieczeństwa mgr Jerzy Dzikowski
Informatyka mgr Grzegorz Kozik
Chemia mgr Joanna Sapko
Wiedza o kulturze mgr Agnieszka Zając
Fizyka mgr Dorota Jarmuł
Geografia mgr Iwona Nowak
Wychowanie fizyczne mgr Katarzyna Górczyńska-Machul
mgr inż. Ireneusz Jarmuł
Biologia mgr Joanna Sapko
Religia ks.mgr Kamil Jóźwiak
Przedmioty zawodowe mgr inż. Ireneusz Jarmuł
mgr inż. Anna Trancygier
mgr inż. Małgorzata Wisłocka -Czachór
mgr inż. Katarzyna Woś
mgr Magdalena Kudła
mgr Joanna Sapko
mgr Paulina Zapalska
mgr inż. Piotr Suchora
mgr Marzena Janczak
Zajęcia praktyczne mgr Joanna Sapko
pani Sylwia Stanisławek
pani Agnieszka Szymańska
mgr inż. Małgorzata Wisłocka-  Czachór
mgr inż. Katarzyna Woś
pani Jolanta Brodowska
Biblioteka mgr Małgorzata Flasińska
Pedagog szkolny mgr Agnieszka Zając