Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

l.p.

Wydarzenie

Data

1.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych

4 września 2017r.

2.

Zimowa przerwa świąteczna

23-31 grudnia 2017r.

3.

Ferie zimowe

29 stycznia – 11 lutego 2018r.

4.

Wiosenna przerwa świąteczna

29 marca – 3 kwietnia 2018r.

5.

Zakończenie zajęć w klasie IV technikum

27 kwietnia 2018r.

6.

Egzamin maturalny

4 maj – 23 maj 2018r.

7.

Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych

22 czerwca 2018r.

8.

Ferie letnie

23 czerwca – 31 sierpnia 2018r.