Kalendarz roku szkolnego

 2020/2021

l.p.

Wydarzenie

Data

1.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych

1 września 2020 r.

2.

Zimowa przerwa świąteczna

23-31 grudnia 2021r.

3.

Ferie zimowe

         1 lutego – 14 lutego 2021 r

4.

Wiosenna przerwa świąteczna

1 – 6 kwietnia 2021r.

5.

Zakończenie zajęć w klasie IV technikum

30 kwietnia 2021r.

6.

Egzamin maturalny

4 – 20 maja 2021 r.

7.

Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych

25 czerwca 2021 r.

8.

Ferie letnie

26 czerwca – 31 sierpnia 2021r.