Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

l.p.

Wydarzenie

Data

1.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych

2 września 2019r.

2.

Zimowa przerwa świąteczna

23-31 grudnia 2019r.

3.

Ferie zimowe

13 – 26 stycznia 2020r.

4.

Wiosenna przerwa świąteczna

9 – 14 kwietnia 2020r.

5.

Zakończenie zajęć w klasie IV technikum

24 kwietnia 2020r.

6.

Egzamin maturalny

Ustali dyrektor CKE

7.

Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych

26 czerwca 2020r.

8.

Ferie letnie

27 czerwca – 31 sierpnia 2020r.