Konkurs rozstrzygnięty.

W dniu 11.03.2019 w Hufcu Pracy 3-16 w Kraśniku odbyły się lokalne eliminacje konkursu w kategorii BHP z elementami prawa pracy dla uczniów Branżowej Szkoły  I stopnia w Kraśniku  ZDZ w Lublinie.  Wszyscy rozwiązywali test wyboru, następnie wyłoniono osoby, które najlepiej odpowiedziały na pytania. Konkurs miał na celu podniesienie poziomu wiedzy dotyczącej bezpiecznego wykonywania obowiązków, a także poszerzanie wiedzy z zakresu przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa pracy. W dniu 19 marca rozstrzygnięto konkurs i wyłoniono trzech zwycięzców, którzy otrzymali nagrody.