Kontakt

Szkoły Zakładu Doskonalenia Zawodowego

w Lublinie – Filia w Kraśniku

 

ul. Lubelska 116
23-200 Kraśnik
tel./fax: (81)825-26-40
e-mail: szkola@zdz.krasnik.pl

www. zdzkrasnik.pl