Kontakt

Szkoły Zakładu Doskonalenia Zawodowego

w Lublinie – Filia w Kraśniku

 

ul. Lubelska 116
23-200 Kraśnik
tel./fax: (81)825-26-40
e-mail: szkola@zdz.krasnik.pl

www. zdzkrasnik.pl

Centrum Kształcenia ZDZ Kraśnik

 pokój nr 115

ul. Lubelska 116

e-mail: ck@zdz.krasnik.pl

tel. 81 825 24 75 w. 21

fax. 81 825 24 75