Kucharz

Kucharz

Nauczany język: język angielski

Nauka trwa 3 lata i kończy się kwalifikacją w zawodzie:

TG.6. Sporządzanie potraw i napojów

Nauczysz się:

  • sporządzać potrawy i napoje z uwzględnieniem nowoczesnych technik kulinarnych
  • przechowywania żywności;
  • wykonywania czynności związanych z ekspedycją potraw i napojów.

Nasza szkoła zapewnia

  • zajęcia praktyczne realizowane są w szkolnych pracowniach, wyposażonych w sprzęt i urządzenia umożliwiające pełną realizację zadań programowych szkoły.
  • wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę pedagogiczną

Po zakończeniu edukacji w Branżowej Szkole I stopnia będziesz mógł/ mogła

  • podjąć pracę w zakładach gastronomicznych (restauracje, bary, kawiarnie) oraz w placówkach świadczących usługi cateringowe zarówno w kraju, jak i za granicą

  • prowadzić własną działalność gospodarczą,

  • kontynuować naukę w 2 – letniej szkole branżowej II stopnia, w systemie szkolnym i uzyskać dyplom potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie na poziomie technika