Lubelska kuźnia talentów 2019-2021

Zarząd Województwa Lubelskiego zaprasza do składania wniosków o przyznanie stypendium w ramach programu stypendialnego: Lubelska kuźnia talentów 2019-2021.

Instrukcja i dokumenty niezbędne do ubiegania się o stypendium

Program skierowany jest do szczególnie uzdolnionych uczniów z przedmiotów zawodowych, przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki lub przedsiębiorczości którzy są mieszkańcami woj. lubelskiego lub uczą się w woj. lubelskim oraz w roku szkolnym 2019/2020 rozpoczynają lub kontynuują naukę w szkołach zawodowych: szkołach branżowych, technikach lub szkołach policealnych – z wyłączeniem szkół dla dorosłych.

Program zakłada przyznanie 500 stypendiów na okres od 01.09.2019 r. do 30.06.2020 r., w kwocie 400 zł miesięcznie – najzdolniejszym uczniom, którzy spełnią wymagane regulaminem kryteria i uzyskają najwyższą punktację w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Szczegółowe informacje, w tym regulamin przyznawania stypendiów, instrukcja oraz niezbędne dokumenty dostępne są na stronie internetowej www.lubelskie.pl oraz w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego ul. Artura Grottgera 4, piętro V, pok. 513, 537, 538 tel. (81) 47 81 459; (81) 44 16 709; (81) 44 16 716; (81) 44 16 713.

Wnioski o przyznanie stypendium można składać:

  • przez placówkę pocztową na adres siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin
  • w formie elektronicznej na adres https://liboi.lubelskie.pl
  • lub poprzez ePUAP (Adres skrytki ePUAP: /umwlwl/skrytka)
  • osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie

w terminie od 2 do 20 września 2019 r.