Marcel – najsprawniejszy uczeń w zawodzie. Gratulacje !!!

25.04.2019 r.  Marcel  Machoń  uczeń  III  klasy  i   uczestnik  Hufca Pracy  brał  udział  w  wojewódzkim konkursie „Najsprawniejszy w zawodzie 2019” organizowanym przez Lubelską Wojewódzką Komendę Ochotniczych Hufców Pracy. Konkurs odbył się w Radzyniu Podlaskim w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP.  Konkurs składał się z części teoretycznej i praktycznej. Marcel wykonywał zadania w zawodzie, którego się uczy: mechanik pojazdów samochodowych. Zajął I miejsce, otrzymał nagrodę oraz będzie uczestnikiem etapu ogólnopolskiego w Gołdapi. Gratulujemy!!!