Mechanik pojazdów samochodowych

Mechanik pojazdów samochodowych

Nauczany język: język angielski

Nauka trwa 3 lata i kończy się kwalifikacją w zawodzie:

MG.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

Nauczysz się:

* użytkowania , diagnozowania i naprawiania pojazdów samochodowych;

Nasza szkoła zapewnia:

  • kształcenie praktyczne w warsztatach samochodowych, jesteś młodocianym pracownikiem i pobierasz wynagrodzenie,
  • wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną
  • zdobycie wiedzy i praktycznej umiejętności potrzebnej na rynku pracy

Po zakończeniu edukacji w Branżowej Szkole I stopnia będziesz mógł podjąć pracę:

  • w stacjach obsługi pojazdów samochodowych,
  • zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych,
  • instytucjach zajmujących się obrotem części samochodowych.
  • kontynuować naukę 2 –letniej szkole branżowej II stopnia i uzyskać kwalifikacje na poziomie technika.