Obchody Święta Konstytucji

Jak co roku uczestniczyliśmy w obchodach miejskich Święta Konstytucji  3 Maja. Uroczystości rozpoczęły się  Mszą Św. w kościele p.w. WNMP. Następnie odbył się przemarsz orkiestry, pocztów sztandarowych i delegacji instytucji  miejskich, powiatowych  oraz szkół podstawowych i ponadpodstawowych ulicami Kraśnika i składanie kwiatów w miejscach pamięci narodowej. Centralne uroczystości odbyły się przy pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie m.in. delegacja uczniów  Szkół  ZDZ w Kraśniku wraz z panią M. Flasińską  złożyła biało- czerwoną  wiązankę kwiatów. Niestety, ale silnie padający deszcz nie pozwolił na realizację  zaplanowanych przedsięwzięć.