Oferta edukacyjna i informacje o szkole

Prowadzimy nabór na rok szkolny 2020/2021 do:

Technikum:

5 – letniego – dla absolwentów klas ósmych

Branżowej Szkoły I stopnia dla:

absolwentów ósmych klas szkoły podstawowej.

Prowadzimy nabór elektroniczny : https://lubelszczyzna.edu.com.pl/

Zapraszamy również do osobistego dostarczania dokumentów rekrutacyjnych do siedziby szkoły ( sekretariat ).

Technikum ZDZ w Lublinie Filia w Kraśniku

Branżowa Szkoła I stopnia ZDZ w Lublinie Filia w Kraśniku

 • kucharz
 • fryzjer
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • blacharz samochodowy
 • elektromechanik pojazdów samochodowych
 • monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych
 • elektromechanik
 • mechanik motocyklowy
 • ślusarz
 • cukiernik
 • krawiec
 • stolarz

 Technikum (5-letnie po szkole podstawowej, dzienne)

Szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej. Pięcioletnie technikum, którego ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodnie, a także uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.

Zajęcia teoretyczne i praktyczne prowadzone są w pracowniach własnych szkoły przez wysoko wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę pedagogiczną. Klasy fryzjerskie realizują program w ramach innowacji pedagogicznej poszerzony program zajęć edukacyjnych ze stylizacji i kosmetyki. Własna pracownia gastronomiczna umożliwia bardzo dobre przygotowanie zawodowe przyszłych kucharzy i techników żywienia i usług gastronomicznych. Szkoła uczestniczy w licznych konkursach przedmiotowych, pokazach kulinarnych oraz pokazach mody fryzjerskiej, co daje możliwość prezentacji uzdolnionej młodzieży. Szkoła współpracuje również z biurami pośrednictwa pracy.

Szkoła Branżowa I Stopnia (3-letnia po szkole podstawowej, dzienna)

Szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej. Trzyletnia Zasadnicza Szkoła Zawodowa, której ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodnie, a także dalsze kształcenie.
Zajęcia praktyczne realizowane są w szkolnych pracowniach, wyposażonych w sprzęt i urządzenia umożliwiające pełną realizację zadań programowych szkoły. Możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji ułatwia naszym absolwentom znalezienie pracy zarówno w kraju, jak i za granicą.

Szkoła Policealna (forma zaoczna)

 • technik informatyk
Szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej. Dwuletnia szkoła policealna dla dorosłych, której ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodnie.
Zajęcia praktyczne realizowane są w szkolnych pracowniach, wyposażonych w sprzęt i urządzenia umożliwiające pełną realizację zadań programowych szkoły. Możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji ułatwia naszym absolwentom znalezienie pracy zarówno w kraju, jak i za granicą.