Oferta edukacyjna Szkół ZDZ

Prowadzimy nabór do:

Technikum:

4- letniego  dla absolwentów gimnazjum,

5- letniego – dla absolwentów klas ósmych

Branżowej Szkoły I stopnia dla:

absolwentów gimnazjum i ósmych klas szkoły podstawowej.

Prowadzimy nabór elektroniczny : https://lubelszczyzna.edu.com.pl/

Zapraszamy również do osobistego dostarczania dokumentów rekrutacyjnych do siedziby szkoły ( sekretariat, p. 208 )