Dzień Flagi RP i Święto Narodowe 3 Maja

Obchodzony 2 maja Dzień Flagi RP ustanowiono w 2004 roku; dzień ten jest też świętem Polonii i Polaków za granicą. Historycznie polskie barwy narodowe wywodzą się z barw herbu Królestwa Polskiego i herbu Wielkiego Księstwa Litewskiego. W symbolice polskiej flagi biel pochodzi od bieli orła, będącego godłem Polski i bieli Pogoni – rycerza galopującego na koniu – godła Litwy. Oba godła znajdują się na czerwonych tłach tarcz herbowych. Na naszej fladze biel znalazła się u góry, ponieważ w polskiej heraldyce ważniejszy jest kolor godła niż tła.

Continue reading

Informacja

Praktyki zawodowe.

Termin odbywania praktyk zawodowych uczniów Technikum, które miały się odbywać w maju b.r. został wydłużony do końca roku szkolnego 2019/2020 lub jeśli to nie będzie możliwe praktyki te zostaną przeniesione na kolejny rok szkolny.

Rekrutacja. Rekrutacja do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych zostanie przeprowadzona w innych terminach niż te które dotąd określono. Na dzień dzisiejszy tych terminów nie podano. Zapoznając się z procedurami rekrutacji prosimy nie sugerować się zawartymi tam terminami gdyż były one opracowane przed epidemią .

Informacja

Do 26 kwietnia br. przedłużona została przerwa
w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty – to przepis ujęty w podpisanym 9 kwietnia br. rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej.
Nauka do 26 kwietnia odbywa się w sposób zdalny .

W dniu 10 kwietnia b.r. Minister Edukacji Narodowej wydał rozporządzenie zmieniające organizację pracy szkół, terminy przeprowadzenia egzaminów oraz rekrutacji do szkół .
W przypadku uzyskania informacji o nowych terminach egzaminów i rekrutacji niezwłocznie przekażemy to do Państwa wiadomości. Oczywiście jest to zależne od rozwoju sytuacji epidemiologicznej w naszym kraju.

Kontynuacja zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz opiekuńczych

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informujemy, że w okresie od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. wszystkie zajęcia w naszej SZKOLE zostają odwołane.

Jednocześnie przypominam, iż w związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych nasza szkoła prowadzi zdalne nauczanie.

Prosimy na bieżąco śledzić informacje umieszczane na stronie szkoły, Facebooku oraz w dzienniku elektronicznym.

tel./fax: (81)825-26-40
e-mail: szkola@zdz.krasnik.pl

Nauka zdalna podczas zawieszenia zajęć w szkołach

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów i przekazywali im materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznych egzaminów: ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego. Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu:
• dziennika elektronicznego,
• strony internetowej szkoły, przedszkola, placówki oświatowej,
• mailingu do rodziców, a w przypadku starszych uczniów bezpośredni kontakt elektroniczny.

W poradniku znaleźć można wskazówki, z jakich stron, portali czy serwisów można korzystać w pracy z uczniami w okresie zawieszenia zajęć. Zachęcamy do korzystania z bezpłatnych, dostępnych w internecie narzędzi i materiałów edukacyjnych. Adresy przydatnych stron i portali internetowych będziemy na bieżąco uzupełniać.

Materiały edukacyjne – polecane platformy, strony i serwisy internetowe

 1. epodreczniki.pl
 2. Portal wiedzy dla nauczycieli
 3. Strona Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i komisji okręgowych
 4. Podręcznik internetowy „Włącz Polskę!”
 5. Portal lektury.gov.pl
 6. Strona Centrum Nauki Kopernik
 7. Portale edukacyjne IPN: Portal edukacyjny Instytutu Pamięci Narodowej i Serwis IPN Przystanek historia
 8. Strona Krajowego Biura Programu eTwinning
 9. Serwis Ninateka
 10. Serwis Muzykoteka Szkolna
 11. Biblioteka Cyfrowa Polona
 12. Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji
 13. Serwis Telewizji Polskiej
 14. Serwis Polskie Radio Dzieciom

Komunikat

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach i placówkach oświatowych od 12 do 25 marca 2020 roku. 
To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Szczegółowe informacje dla szkół, rodziców i uczniów znajdują się

 w załączniku.

Odwołanie zajęć z powodu koronawirusa

W związku ze stwierdzonymi na terenie województwa przypadkami zarażenia koronawirusem Dyrektor Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kraśniku w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę podjął decyzję o odwołaniu zajęć lekcyjnych od dnia 11 marca od godziny 10.00 do 13 marca włącznie. Prosimy śledzić komunikaty zamieszczane na stronie internetowej szkoły oraz przekazywane poprzez dziennik elektroniczny.