Kontynuacja zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz opiekuńczych

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informujemy, że w okresie od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. wszystkie zajęcia w naszej SZKOLE zostają odwołane.

Jednocześnie przypominam, iż w związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych nasza szkoła prowadzi zdalne nauczanie.

Prosimy na bieżąco śledzić informacje umieszczane na stronie szkoły, Facebooku oraz w dzienniku elektronicznym.

tel./fax: (81)825-26-40
e-mail: szkola@zdz.krasnik.pl

Nauka zdalna podczas zawieszenia zajęć w szkołach

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów i przekazywali im materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznych egzaminów: ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego. Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu:
• dziennika elektronicznego,
• strony internetowej szkoły, przedszkola, placówki oświatowej,
• mailingu do rodziców, a w przypadku starszych uczniów bezpośredni kontakt elektroniczny.

W poradniku znaleźć można wskazówki, z jakich stron, portali czy serwisów można korzystać w pracy z uczniami w okresie zawieszenia zajęć. Zachęcamy do korzystania z bezpłatnych, dostępnych w internecie narzędzi i materiałów edukacyjnych. Adresy przydatnych stron i portali internetowych będziemy na bieżąco uzupełniać.

Materiały edukacyjne – polecane platformy, strony i serwisy internetowe

 1. epodreczniki.pl
 2. Portal wiedzy dla nauczycieli
 3. Strona Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i komisji okręgowych
 4. Podręcznik internetowy „Włącz Polskę!”
 5. Portal lektury.gov.pl
 6. Strona Centrum Nauki Kopernik
 7. Portale edukacyjne IPN: Portal edukacyjny Instytutu Pamięci Narodowej i Serwis IPN Przystanek historia
 8. Strona Krajowego Biura Programu eTwinning
 9. Serwis Ninateka
 10. Serwis Muzykoteka Szkolna
 11. Biblioteka Cyfrowa Polona
 12. Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji
 13. Serwis Telewizji Polskiej
 14. Serwis Polskie Radio Dzieciom

Komunikat

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach i placówkach oświatowych od 12 do 25 marca 2020 roku. 
To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Szczegółowe informacje dla szkół, rodziców i uczniów znajdują się

 w załączniku.

Odwołanie zajęć z powodu koronawirusa

W związku ze stwierdzonymi na terenie województwa przypadkami zarażenia koronawirusem Dyrektor Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kraśniku w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę podjął decyzję o odwołaniu zajęć lekcyjnych od dnia 11 marca od godziny 10.00 do 13 marca włącznie. Prosimy śledzić komunikaty zamieszczane na stronie internetowej szkoły oraz przekazywane poprzez dziennik elektroniczny.

Koronawirus. GIS apeluje: zachowajmy ostrożność

Główny Inspektorat Sanitarny apeluje o zachowanie ostrożności w związku z kolejnymi przypadkami koronawirusa wywołującego chorobę o nazwie COVID-19, jakie stwierdzono w Europie.
Choroba objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem. Ciężki przebieg choroby obserwuje się u ok.15-20% osób. Do zgonów dochodzi u 2-3% osób chorych. Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze, z obniżoną odpornością, którym towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe.

Wirus przenosi się drogą kropelkową. Należy przede wszystkim stosować metody zapobiegania zakażeniu. Metody te stosuje się również w przypadku zapobiegania innym chorobom przenoszonym drogą kropelkową np. grypie sezonowej.

Podstawowe zalecenie to częste mycie rąk z użyciem mydła i wody lub płynów/żeli na bazie alkoholu (m.in. 60%). Mycie rąk ww. metodami zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach

Pozostałe zalecenia

Projekt „ZDZ – szkoły nowych możliwości” Działanie 12.2.

Od 12 lutego 2020 r. 16 uczniów i uczennic naszej szkoły bierze udział
w zajęciach z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w
ramach projektu „ZDZ – szkoły nowych możliwości” Działanie 12.2.

Celem zajęć jest przygotowanie uczniów do świadomego wyboru dalszej drogi edukacyjno-zawodowej oraz określenie własnych predyspozycji i talentów.

W ramach zajęć zaplanowano 25
godz. doradztwa grupowego i doradztwo indywidualne – po 2 godz. zegarowe/ucznia.

Podczas warsztatów grupowych poruszane są m. in. tematy z zakresu samoświadomości i samowiedzy, cech osobowości, kształtowania umiejętności komunikowania się, metod radzenia sobie ze stresem, podstawowych pojęć rynku pracy, projektowania własnej ścieżki kształcenia i rozwoju zawodowego.

Uczniowie aktywnie uczestniczą w zajęciach.

Niech zapach choinki

I świątecznych wypieków sprawią,

Że te Święta Bożego Narodzenia będą wyjątkowe,

Pełne ciepła,

Radości i miłości.

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i Uczniowie Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Lublinie Filia w Kraśniku

Konkurs ,,Domek jak z bajki”

W dniu 19 grudnia 2019 r. został rozstrzygnięty konkurs zorganizowany przez p. Agnieszkę Szymańską ,,Domek jak z bajki”. W konkursie wzięło udział 11 uczniów. Zwycięzcą został Dawid Gil, który ozdabiał chatkę nr 1. Drugie miejsce otrzymał Łukasz Wnuczek – chatka nr 3, a trzecie miejsce zajęła Natalia Łukasik z chatką nr 6 🙂 Zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe, a wszystkim uczestnikom wręczono dyplomy.

Gratulujemy uczestnikom niezwykłej kreatywności 🙂