Ogólnopolska Akcja sprzątania lasu „sprzątaMY”

W dniu 20 września uczniowie naszej szkoły z klas pierwszych wzięli  udział w sprzątaniu lasu, zorganizowanym przez Nadleśnictwo Kraśnik. Włączyliśmy się do ogólnopolskiej akcji, zainicjowanej przez prezydenta Andrzeja Dudę.

Każdy z uczestników otrzymał rękawiczki oraz zestaw worków na śmieci. Uczniowie następnie wzięli się do pracy. Na odcinku trzech kilometrów zebraliśmy dużo śmieci.

Na zakończenie leśnicy dla sprzątających przygotowali ognisko wraz z poczęstunkiem.

GALERIA

NIGDY WIĘCEJ WOJNY – 80 LAT TEMU BYŁY TAKIE WRZEŚNIOWE DNI….”

 

80 lat temu wybuchła druga wojna światowa– największy kataklizm, jaki zgotowali sobie ludzie. Polska napadnięta z dwóch stron i zdradzona przez sojuszników, stanęła do beznadziejnej walki przeciwko barbarzyństwu. Każdy z naszych przodków odczuł tę traumę we własny sposób. Te wspomnienia do dzisiaj są żywe. Młodzi ludzie powinni zadbać o to, by pamięć o tamtych dniach przetrwała, aby nigdy już taki koszmar się nie powtórzył.

Continue reading

Spotkania z rodzicami

Informujemy, że  18 września 2019  r.( środa), o godz. 16.00 odbędą się spotkania dyrekcji szkoły, wychowawców i nauczycieli  z rodzicami uczniów klas I – IV Technikum  i klas I – III Branżowej Szkoły I stopnia.

Uwaga!

Klasa I Technikum po szkole podstawowej ma spotkanie z rodzicami o godz. 17.

Serdecznie zapraszamy !

Lubelska kuźnia talentów 2019-2021

Zarząd Województwa Lubelskiego zaprasza do składania wniosków o przyznanie stypendium w ramach programu stypendialnego: Lubelska kuźnia talentów 2019-2021.

Instrukcja i dokumenty niezbędne do ubiegania się o stypendium

Program skierowany jest do szczególnie uzdolnionych uczniów z przedmiotów zawodowych, przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki lub przedsiębiorczości którzy są mieszkańcami woj. lubelskiego lub uczą się w woj. lubelskim oraz w roku szkolnym 2019/2020 rozpoczynają lub kontynuują naukę w szkołach zawodowych: szkołach branżowych, technikach lub szkołach policealnych – z wyłączeniem szkół dla dorosłych.

Program zakłada przyznanie 500 stypendiów na okres od 01.09.2019 r. do 30.06.2020 r., w kwocie 400 zł miesięcznie – najzdolniejszym uczniom, którzy spełnią wymagane regulaminem kryteria i uzyskają najwyższą punktację w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Szczegółowe informacje, w tym regulamin przyznawania stypendiów, instrukcja oraz niezbędne dokumenty dostępne są na stronie internetowej www.lubelskie.pl oraz w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego ul. Artura Grottgera 4, piętro V, pok. 513, 537, 538 tel. (81) 47 81 459; (81) 44 16 709; (81) 44 16 716; (81) 44 16 713.

Wnioski o przyznanie stypendium można składać:

  • przez placówkę pocztową na adres siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin
  • w formie elektronicznej na adres https://liboi.lubelskie.pl
  • lub poprzez ePUAP (Adres skrytki ePUAP: /umwlwl/skrytka)
  • osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie

w terminie od 2 do 20 września 2019 r.

Inauguracja roku szkolnego 2019/2020

Dzisiaj, 2 września o godzinie 11.00 na placu szkolnym, odbyło się w naszej placówce uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020. Wszystkich zebranych uczniów, rodziców, nauczycieli oraz pracowników szkoły powitał Pan Dyrektor, Ireneusz Jarmuł. W ciepłych słowach życzył uczniom jak najlepszych wyników w nauce, nauczycielom – wytrwałości i satysfakcji z pracy, wszystkim zaś – sukcesów w nowym roku szkolnym.

Następnie głos zabrała Pani Małgorzata Wisłocka – Czachór, która przybliżyła zebranym informacje, dotyczące 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej. Uczniowie, rodzice i pracownicy szkoły uczcili pamięć zamordowanych podczas II wojny światowej minutą ciszy. Potem wszyscy zgromadzeni odśpiewali hymn narodowy.

Po części oficjalnej uczniowie udali się do klas, gdzie spotkali się ze swoimi wychowawcami.

Przed nami trudny i pracowity rok szkolny, ale pamiętajmy, że już za dziesięć miesięcy znów będą wakacje.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

                                                                                                      Informujemy wszystkich uczniów, że uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

odbędzie się 2 września 2019 roku o godzinie 11.00 na placu przed budynkiem szkoły.

Następnie odbędzie się spotkanie z wychowawcami poszczególnych klas. Zapraszamy!!!