Piknik muzyczny już za nami.

11 maja 2019 roku na boisku Szkół ZDZ w Kraśniku odbył się piknik muzyczny. Przybyli na imprezę zaproszeni goście: Pan Burmistrz Wojciech Wilk, rodzice, nauczyciele , obecni i przyszli  uczniowie naszych szkół  oraz kraśniczanie.  Dla głodnych, młodzi kucharze pod czujnym okiem pani Agnieszki Szymańskiej przygotowali bardzo smaczną wojskową grochówkę.

Continue reading

„ #sadziMy las”

W dniu 26.04.2019 r. uczniowie II klasy  Branżowej Szkoły  I stopnia w Kraśniku  ZDZ w Lublinie i  jednocześnie  uczestnicy Hufca Pracy 3-16 w Kraśniku wzięli udział w akcji sadzenia drzew w ramach realizacji inicjatywy samorządowej „Sadzimy rośliny, pomagamy ziemi”, która wynika z hasła „Ziemia to nasz wspólny dom”. Sadzonki drzew (dębów) pozyskano bezpłatnie w Nadleśnictwie Kraśnik dzięki akcji #sadziMy, zainicjowanej przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Continue reading

Obchody Święta Konstytucji

Jak co roku uczestniczyliśmy w obchodach miejskich Święta Konstytucji  3 Maja. Uroczystości rozpoczęły się  Mszą Św. w kościele p.w. WNMP. Następnie odbył się przemarsz orkiestry, pocztów sztandarowych i delegacji instytucji  miejskich, powiatowych  oraz szkół podstawowych i ponadpodstawowych ulicami Kraśnika i składanie kwiatów w miejscach pamięci narodowej. Centralne uroczystości odbyły się przy pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego, Continue reading

Pożegnanie uczniów klasy IV Technikum

26 kwietnia 2019 roku odbyło się pożegnanie tegorocznych absolwentów Technikum  ZDZ w Lublinie Filia w Kraśniku. Na uroczystość przybyli: dyrekcja szkoły, rodzice, wychowawca klasy, nauczyciele i delegacja klasy III i II Technikum.

Uroczystość poprowadziła uczennica klasy III Technikum- Karolina Franc. Na wstępnie przywitała wszystkich zebranych na uroczystości, odczytała przygotowane przez młodszych kolegów pożegnalne przemówienie. Następnie głos zabrała pani Anna Trancygier – dyrektor ZDZ O/ Kraśnik. W bardzo ciepłych słowach pożegnała tegorocznych absolwentów, życzyła im sukcesów na maturze. Podziękowała  rodzicom za cztery lata współpracy, wychowawcy i nauczycielom za włożony trud w przygotowanie młodzieży do dalszego życia. Klaudia Przywara w imieniu uczniów klasy IV podziękowała dyrekcji szkoły, wychowawczyni , nauczycielom, pracownikom oraz młodszym kolegom za cztery lata wspólnego pobytu w murach Szkół ZDZ w Kraśniku. Uwieńczeniem słów było wręczenie pięknych kwiatów.

 

Continue reading

Olimpiada Wiedzy o Zdrowiu i II miejsce Oliwii.

25 kwietnia 2019 roku w Zespole Szkół nr 3 w Kraśniku odbyło się podsumowanie XVIII Powiatowej Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu  i XIV  edycji Akcji Promującej Honorowe Krwiodawstwo. W wyniku przeprowadzonego testu i zajęć praktycznych 6 uczniów stanęło na podium, a wśród nich nasza uczennica: Oliwia Konopa z klasy I Technikum ucząca się w zawodzie technik usług fryzjerskich. Gratulujemy Oliwii oraz pani Joannie Sapko, która przygotowała uczennicę do olimpiady.

Marcel – najsprawniejszy uczeń w zawodzie. Gratulacje !!!

25.04.2019 r.  Marcel  Machoń  uczeń  III  klasy  i   uczestnik  Hufca Pracy  brał  udział  w  wojewódzkim konkursie „Najsprawniejszy w zawodzie 2019” organizowanym przez Lubelską Wojewódzką Komendę Ochotniczych Hufców Pracy. Konkurs odbył się w Radzyniu Podlaskim w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP.  Konkurs składał się z części teoretycznej i praktycznej. Marcel wykonywał zadania w zawodzie, którego się uczy: mechanik pojazdów samochodowych. Zajął I miejsce, otrzymał nagrodę oraz będzie uczestnikiem etapu ogólnopolskiego w Gołdapi. Gratulujemy!!!