Plan lekcji

 TECHNIKUM
 BRANŻOWA SZKOŁA  I STOPNIA

 

Wykaz dzwonków:

1.   7.30    –   8.15
2.   8.20    –   9.05
3.   9.10    –   9.55
4.  10.00   –  10.45
5.  11.05   –  11.50
6.  11.55   –  12.40
7.  12.45   –  13.30
8.  13.35   –  14.20
9.  14.25   –  15.10