PODSUMOWANIE REALIZACJI STAŻY ZAWODOWYCH DLA UCZNIÓW W RAMACH PROJEKTU „ZAWODOWCY”

W okresie maj-sierpień 2018 roku 36 uczniów (27 dziewcząt, 9 chłopców) klas I-IV Technikum żywienia i usług gastronomicznych odbyło staże zawodowe realizowane w ramach projektu „Zawodowcy”, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje; Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.

Staże realizowane były w wymiarze 150 godzin u  pracodawców z branży gastronomicznej na terenie województwa lubelskiego, w firmach działających na terenie Kraśnika i okolic oraz w Lublinie. Wszyscy stażyści/stki uzyskali/ły pozytywne opinie pracodawców, potwierdzające zdobycie przez uczestników/czki praktycznych umiejętności oraz doświadczenia zawodowego na stanowiskach m.in. pomocy kuchennej, asystenta dietetyka, pracownika linii produkcyjnej, barmana, kelnera.

Uczniowie bardzo chętnie uczestniczyli w tej formie wsparcia. W szczególności dla uczniów klas I-II było to pierwsze doświadczenie zawodowe, zaś uczniowie klas III-IV mieli kolejną możliwość poznania nowych miejsc pracy na lokalnym rynku. Większość uczniów odbywających staże stwierdziła, że możliwość poznawania autentycznego środowiska pracy to dla nich cenne doświadczenie. Odbycie staży w ramach projektu przez uczniów szkoły objętej wsparciem z pewnością wpłynie na ich decyzje dotyczące dalszego kształcenia oraz wyboru drogi zawodowej.