Pożegnanie uczniów klasy IV Technikum

26 kwietnia 2019 roku odbyło się pożegnanie tegorocznych absolwentów Technikum  ZDZ w Lublinie Filia w Kraśniku. Na uroczystość przybyli: dyrekcja szkoły, rodzice, wychowawca klasy, nauczyciele i delegacja klasy III i II Technikum.

Uroczystość poprowadziła uczennica klasy III Technikum- Karolina Franc. Na wstępnie przywitała wszystkich zebranych na uroczystości, odczytała przygotowane przez młodszych kolegów pożegnalne przemówienie. Następnie głos zabrała pani Anna Trancygier – dyrektor ZDZ O/ Kraśnik. W bardzo ciepłych słowach pożegnała tegorocznych absolwentów, życzyła im sukcesów na maturze. Podziękowała  rodzicom za cztery lata współpracy, wychowawcy i nauczycielom za włożony trud w przygotowanie młodzieży do dalszego życia. Klaudia Przywara w imieniu uczniów klasy IV podziękowała dyrekcji szkoły, wychowawczyni , nauczycielom, pracownikom oraz młodszym kolegom za cztery lata wspólnego pobytu w murach Szkół ZDZ w Kraśniku. Uwieńczeniem słów było wręczenie pięknych kwiatów.

 

Następnie pani dyrektor przystąpiła do wręczania nagród,  dyplomów i podziękowań.

Pani Agnieszka Dobrzańska otrzymała podziękowania od dyrekcji szkoły i rady pedagogicznej za cztery lata pracy w Radzie Rodziców oraz za duże zaangażowanie w życie szkoły.

Do „ Złotej Księgi Absolwentów” ( istnieje od początku funkcjonowania szkoły, tj. lat 70- tych) zostały wpisane dwie uczennice, które uzyskały najwyższą średnią ocen za cztery lata nauki:

  1. Klaudia Przywara, śr. ocen- 4,52
  2. Aleksandra Grzesik, śr. ocen – 4,04

Uczennice przy swoich nazwiskach złożyły podpisy. Otrzymały również nagrody książkowe za dobre  wyniki w nauce i wzorowe zachowanie oraz dyplomy za reprezentowanie szkoły w pokazach, warsztatach fryzjerskich, akcjach charytatywnych i uroczystościach szkolnych.

Dyplomy z wpisem za szczególne działania na rzecz szkoły otrzymali:

  1. Paweł Babiarz
  2. Patrycja Dobrzańska
  3. Patryk Jamrosz
  4. Patryk Krawiec
  5. Karolina Wtykło
  6. Paulina Turkowska
  7. Ewelina Woś.

Ostatnim akcentem pożegnania było spotkanie młodzieży z dyrekcja szkoły, wychowawcą klasy, nauczycielami i pracownikami szkoły przy smacznym torcie.

Uroczystość pożegnania uczniów klasy IV Technikum przygotowały panie: Joanna Sapko- wychowawca klasy III i Małgorzata Flasińska – wychowawca klasy IV Technikum.