Projekt 12.2. ”ZDZ – szkoła nowych możliwości”

W dniu 12 grudnia 2018 roku uczniowie klasy II Technikum ZDZ w Lublinie Filia
w Kraśniku na zajęciach rozwijających z geografii w ramach projektu „ZDZ – szkoła nowych możliwości” poznawali regiony geograficzne Polski – Kaszuby i Pojezierze Mazurskie. Uczniowie poznali cechy fizyczno-geograficzne omawianych obszarów oraz typy gospodarki prowadzone przez człowieka. Pojezierze Mazurskie to ważny region turystyczny w Polsce, stąd też uczniowie zwrócili szczególną uwagę na walory przyrodnicze tego regionu. Na Kaszubach szczególnie zaciekawiła uczniów gwara jaką posługują się mieszkający w tym regionie Polacy. Swoją pracę uczniowie utrwali w postaci plakatów, które zostały wykonane w ramach zajęć. Biorąc udział w zajęciach, uczniowie pogłębiali swoją wiedzę geograficzną, ale również mieli możliwość rozwijać zdolności plastyczne i wykazać się swoją kreatywnością. Praca w grupach dodatkowo motywowała uczniów do działania i integrowała zespół klasowy.