PROMOCJA SZKOŁY W CKiP W KRAŚNIKU!

W dniu 11 kwietnia 2019 roku uczniowie z klasy III technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych wystąpili przed Uniwersytetem III Wieku w Kraśniku w ramach warsztatów gastronomicznych. Część teoretyczna zawierała zagadnienia dotyczące rodzajów przyjęć  okolicznościowych, rodzaju nakryć oraz metod i technik obsługi konsumenta. Uczniowie  zaprezentowali  swoje umiejętności przy nakrywaniu stołu oraz pokazując  poszczególne etapy obsługi gości w restauracji. Pokaz pt.: „ Przyjęcia okolicznościowe. Nakrywanie stołu i obsługa konsumenta” uznany został przez zgromadzoną publiczność za najlepsze warsztaty szkoleniowe w mijającym  roku pracy. Oprócz podziękowań, wyrażono chęć dalszej współpracy z naszą szkołą.

Promocję przygotowała  Małgorzata Wisłocka-Czachór