Rada Rodziców

Przewodniczący – Elżbieta Pietroń
Zastępca – Radosław Wołosz
Sekretarz – Balbina Rokosz
Skarbnik – Iwona Wojtaszek