Rekrutacja

Stanisław Grabski powiedział „ dobra znajomość szewstwa i stolarstwa jest bardziej szanowana od powierzchownego […] filozofowania.”

Ósmoklasisto !!! chcesz być dobrym i szanowanym fachowcem wybierz naszą szkołę.

Oto nasza oferta edukacyjna:

Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Lublinie Filia w Kraśniku


Branżowa Szkoła I stopnia w Kraśniku Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Lublinie