Rok szkolny 2016/2017

 

DZIAŁANIA WOLONTARIATU W II SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

1.Pozyskanie nowych członków spośród uczniów szkoły.

2. Wykonanie gazetki ściennej propagującej szkolny wolontariat.

3. Wybór lidera oraz omówienie i ustalenie planu pracy SKW na rok szkolny 2016/2017

4. Pomoc w organizacji obchodów „I Dnia Wiosny” – odegranie przedstawienia „Mądry wybór”. Akcja miała na celu promowanie życia bez uzależnień oraz właściwego wykorzystania czasu wolnego.

        

5. Udział i organizacja akcji „Twój dar sera dla hospicjum”. Wydarzenie polegało na zbiórce pieniędzy dla dzieci z lubelskiego hospicjum im. Małego Księcia. Zbiórka trwała 2 tygodnie, a zebrano ponad 200 zł. Akcja miałą na celu umożliwianie młodym podejmowanie działań pomocowych na rzecz niepełnosprawnych i chorych.

6. Udział w akcji „Życzenia dla Angeliki”, polegającej na wysyłaniu niepełnosprawnej po operacji dziewczynie, kartek urodzinowych. Wolontariusze i nie tylko wysłali ok. 20 kartek. Zdjęcia z akcji opublikował portal „Razem dla Angeliki”. Akcja miała na celu umożliwianie młodym podejmowanie działań pomocowych na rzecz niepełnosprawnych i chorych.

        

7. Przygotowywanie kącika kulinarnego w świetlicy środowiskowej „Serce na dłoni”. Wolontariusze przygotowywali placki ziemniaczane i zapiekanki.

8. Udział w kąciku plastycznym w świetlicy środowiskowej „Serce na dłoni”. Wolontariusze, wraz z dziećmi, przygotowywali ozdoby wielkanocne, które wystawiane były na kiermasz przy Kościele WNMP w Kraśniku.

9. Wolontariusze na bieżąco oferowali pomoc dzieciom ze świetlicy „Serce na dłoni” w nauce czytania, odrabianiu prac domowych, organizowali zajęcia na świeżym powietrzu.

       

10. Wolontariusze, przy współpracy z Centrum Wolontariatu, brali udział w organizowaniu Dnia Dziecka w Kraśniku, Liśniku, Dzierzkowicach.

 

Na zdjęciach Marlena z klasy II Technikum

11. Wolontariusze podali propozycje książek na wakacje, mające na celu propagowanie idei wolontariatu. Były to dwa tytuły: „ Dasz radę” i ‘Z doświadczeń wolontariuszki”.

Pierwsze miesiące istnienia Klubu Wolontariusza były bardzo owocne a jego członkowie wykazali się pomysłowością i chęcią niesienia pomocy innym. Działania zaplanowane na rok szkolny 2016/2017 zostały zrealizowane, ale w pracach wolontariuszy pojawiły się też zadania nowe, nieuwzględnione wcześniej w Programie pracy Szkolnego Klubu Wolontariusza.

Opiekun SKW: Magdalena Kudła