Rok szkolny 2018/2019 – rozpoczęty

Dnia 3 września 2018 roku odbyło się rozpoczęcie nowego roku szkolnego w Technikum ZDZ w Lublinie Filia w Kraśniku     i Branżowej Szkole I stopnia w Kraśniku ZDZ w Lublinie.

Podczas części oficjalnej, która odbyła się na placu przed budynkiem szkoły pani dyrektor powitała uczniów, rodziców, grono pedagogiczne i pracowników szkoły. Szczególnie serdecznie zostali powitani uczniowie klas pierwszych, dla których początek nauki w nowej szkole jest wielkim przeżyciem.

Następnie wychowawcy przeszli z uczniami do sal  lekcyjnych w celu omówienia spraw organizacyjnych.

Witaj szkoło!!!