„ #sadziMy las”

W dniu 26.04.2019 r. uczniowie II klasy  Branżowej Szkoły  I stopnia w Kraśniku  ZDZ w Lublinie i  jednocześnie  uczestnicy Hufca Pracy 3-16 w Kraśniku wzięli udział w akcji sadzenia drzew w ramach realizacji inicjatywy samorządowej „Sadzimy rośliny, pomagamy ziemi”, która wynika z hasła „Ziemia to nasz wspólny dom”. Sadzonki drzew (dębów) pozyskano bezpłatnie w Nadleśnictwie Kraśnik dzięki akcji #sadziMy, zainicjowanej przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Młodzież pod opieką wychowawcy posadziła dęby w wyznaczonym miejscu, na terenie ZDZ w Kraśniku oraz Hufca Pracy w Kraśniku. Młodzież zadeklarowała swoją pomoc w pielęgnacji i opiece nad drzewami. Główne efekty realizacji inicjatywy to: działanie dla dobra środowiska naturalnego oraz przyrody; upiększenie miejsca, wokół którego przebywamy; integracja młodzieży; propagowanie działań ekologicznych wśród społeczności szkolnej i lokalnej; ukazanie jak w prosty sposób można zadbać o środowisko naturalne; nauka odpowiedzialności związana z pielęgnacją posadzonych drzew.