STAŻE ZAWODOWE DLA UCZNIÓW W RAMACH PROJEKTU „ZAWODOWCY”

 W okresie maj-czerwiec 2018 roku 15 uczniów klas IV Technikum żywienia i usług gastronomicznych odbyło staże zawodowe realizowane w ramach projektu „Zawodowcy”, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje; Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.

Celem realizacji stażu było zdobycie praktycznych umiejętności i doświadczenia zawodowego przez uczniów szkoły objętej wsparciem. Staże realizowane były w wymiarze 150 godzin u pracodawców z branży gastronomicznej na terenie województwa lubelskiego, w firmach działających głównie na terenie Kraśnika.

Uczniowie bardzo chętnie uczestniczyli w tej formie wsparcia, było to ciekawe doświadczenie na początku ich drogi zawodowej. Zgodnie stwierdzili, że udział w stażu pozwolił im poznać jak funkcjonują firmy o różnym profilu działalności (usługowe, produkcyjne, handlowe) oraz doświadczyli jakie kwalifikacje i kompetencje pracowników są pożądane przez pracodawców. Dla absolwentów szkoły są to bardzo ważne informacje, które z pewnością wpłyną na decyzje dotyczące ich dalszego kształcenia oraz wyboru satysfakcjonującej pracy.

Niech żałują Ci, którzy nie wzięli udziału w projekcie, warto było skorzystać z tej formy wsparcia, żeby zobaczyć „od środka” jak funkcjonuje zakład produkcyjny. Udział w kursach, w szczególności zajęciach praktycznych, pozwolił mi na zdobycie umiejętności np. dekoracji potraw, które wykorzystam w przyszłej pracy zawodowej.” – takie są w większości opinie uczniów IV klas, którzy odbyli już staże i zakończyli udział w projekcie.