Technik żywienia i usług gastronomicznych

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Nauczane języki: język angielski, język rosyjski

Przedmioty rozszerzone: język angielski, geografia

Nauka trwa 4 lata i kończy się : egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie

TG.6. Sporządzanie potraw i napojów

TG.15. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

oraz egzaminem dojrzałości ( wybór należy do Ciebie)

W naszej szkole nauczysz się:

  • oceniania jakości żywności oraz jej przechowywania;
  • sporządzania i ekspedycji potraw i napojów;
  • planowania i oceny żywienia;
  • organizowania produkcji gastronomicznej;
  • planowania i realizacji usług gastronomicznych.

Posiadamy dobrze wyposażone pracownie do nauki zawodu: nowoczesne stanowiska wykonane ze stali nierdzewnej, płyty elektryczne, piece konwekcyjne, zmywarki do naczyń, bemary, urządzenia sovs vide.

Organizujemy wycieczki przedmiotowe do zakładów spożywczych i gastronomicznych

Zdobycie tytułu technika żywienia i usług gastronomicznych umożliwia:

  • dalsze kształcenie na wyższych uczelniach
  • pracę w placówkach zbiorowego żywienia ( restauracjach, stołówkach, barach)
  • pracę w instytucjach zajmujących się obrotem żywnością i upowszechnianiem wiedzy o żywieniu
  • prowadzenie własnej działalności w zakresie usług gastronomicznych