Termomodernizacja budynku Szkoły Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Lublinie Filia w Kraśniku

W związku z realizacją projektu w  Termomodernizacja budynku Szkoły Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Lublinie Filia w Kraśniku  zapraszamy do składania ofert zgodnie z zapytaniem ofertowym zamieszczonych w bazie konkurencyjności.
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1122066