„Ty też możesz zostać dawcą!”

„Ty też możesz zostać dawcą!” to nazwa wojewódzkiego programu edukacyjnego realizowanego w Hufcu Pracy 3-16 w Kraśniku w porozumieniu
z dyrekcją Branżowej Szkoły I Stopnia w Kraśniku przy Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Lublinie Filia w Kraśniku. Program realizowany jest cyklicznie z uczniami, a jego głównym celem jest edukacja młodzieży w zakresie dobrowolnego dawstwa krwi oraz krwiotwórczych komórek macierzystych. Zajęcia odbywają się w różnych formach tj. pogadanki, dyskusje, praca w grupie, emisja filmów edukacyjnych, wykonywanie plakatów oraz gazetek ściennych. Realizowany program cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony młodzieży.