Wizyta w Urzędzie Miasta

4 marca 2019 r. uczniowie klasy III  Branżowej Szkoły I stopnia w Kraśniku ZDZ w Lublinie uczestniczyli w spotkaniu z zastępcą Burmistrza Miasta Kraśnik, kierownictwem oraz pracownikami Referatu Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta Kraśnik. Wizyta miała na celu zapoznanie młodzieży z zadaniami oraz pracą Referatu Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta Kraśnik. Młodzież miała możliwość poznania zasad segregacji odpadów, ochrony kraśnickiej przyrody, pomników przyrody znajdujących się na terenie miasta, oraz ochrony zwierząt wolno żyjących. Młodzież otrzymała ulotki informacyjne oraz kalendarze. Spotkanie odbyło się w ramach realizacji cyklicznej inicjatywy „Ziemia to nasz wspólny dom” oraz konkursu „Aktywność dobry wybór” realizowanego przez Ochotnicze Hufce Pracy.