Wolontariat

 

Działalność Szkolnego Klubu Wolontariusza „SMILE:)”

Szkolny Klub Wolontariusza „Smile” powstał w styczniu 2017 roku. Od początku istnienia działało w nim 15 wolontariuszy, w większości byli to uczniowie klasy I Technikum. Podejmowana przez uczniów-wolontariuszy aktywność wpływa pozytywnie na rozwój ich osobowości, jest ważna i pożądana ze względu na wymiar edukacyjno- wychowawczy.

CELE SZCZEGÓŁOWE REALIZOWANEGO PROGRAMU

– rozwijanie wśród młodzieży postaw otwartości i wrażliwości na potrzeby innych

– zapoznanie z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie

– umożliwianie młodym osobom podejmowania działań pomocowych na rzecz niepełnosprawnych, chorych, samotnych

– pomoc szkolnym rówieśnikom w trudnych sytuacjach

– promowanie życia bez uzależnień

– właściwe wykorzystanie czasu wolnego

angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej, tworzenie więzi ze środowiskiem