„Wszystko, co wielkie, jest wielkie przez serce.”

Dzień Edukacji Narodowej to święto nie  tylko         nauczycieli, ale całej społeczności szkolnej. To dzień wyjątkowy, kiedy porzucamy wszystkie spory i składamy życzenia wytrwałości i cierpliwości do dalszej, nie zawsze łatwej pracy.

Aby uczcić ten dzień klasy drugie wraz wychowawcami–p. mgr Iwoną Nowak i p. mgr Magdaleną Kudłą przygotowały krótki apel pt.: „Mój nauczyciel – mój mistrz”, połączony ze ślubowaniem klas pierwszych.

Uroczystości odbyły się w czwartek ,11   października.